Het Muizenhuis: jouw verhaal

Het Muizenhuis

De educatief medewerker geeft een les over het boek Het Muizenhuis van schrijfster Karina Schaapman aan de leerlingen van groep 3 van de Klim-op. Ze sluit hierbij aan bij de lessen van de vakdocent Beeldend over speelgoed en verbindingen.
De leerlingen schrijven in tweetallen een tekst bij de prenten uit het boek en lezen daarna hun muizenavonturen voor aan de klas. Zo ontstaat een verhaal dat heel grappig of juist heel gek is.
De opdracht die ze krijgen is: Kijk goed naar de prent, wat zien jullie allemaal gebeuren, wat maken de muizen Sam en Julia of de andere muizen mee? Bespreek dit met elkaar. Zien jullie hetzelfde? Maak er een tekst bij en schrijf dit op een werkblad.

Voordat de leerlingen aan de opdracht beginnen is er eerst een introductie over het Muizenhuis. De educatief medewerker laat allerlei boeken zien die over het Muizenhuis gaan en in de bibliotheek te leen zijn. Er is Muizenpost (envelopje met miniatuur kleurplaat en potloden), alleen te gebruiken door muizenpootjes. Ook leest de educatief medewerker een verhaaltje voor over Sam en Julia.
Wie kent het Muizenhuis? Er zijn de verhalen van Karina Schaapman over twee muizen, Sam en Julia, die in het Muizenhuis wonen. Karina heeft het Muizenhuis gebouwd als decor voor haar verhalen. Het Muizenhuis is te vinden in de bibliotheek van Amsterdam. Het is drie meter hoog en twee meter breed en telt meer dan 100 kamers! Op een poster die de educatief medewerker heeft meegenomen is het Muizenhuis te zien.