Wat zou jij doen in de 16e eeuw?

Wat zou jij doen in de 16e eeuw?

Op De Klim-op geeft vakdocent Beeldend, Tabita Blok les aan leerlingen van groep 5b van groepsleerkracht Marieke Nieuwenhuis.

Het uitgangspunt voor de lessen is het onderwerp “molens” uit de theoretische lesmethode van geschiedenis en aardrijkskunde. Tabita heeft daar een extra beeldende dimensie aan toegevoegd.

De leerlingen bouwen een polder die iedere les uitgebreid wordt, van plat naar ruimtelijk.

Door zelf een molen te maken ontdekken de leerlingen op een praktische manier hoe de techniek van de molens werkt.

Tabita stimuleert en daagt de leerlingen uit om te experimenteren. Leerlingen die aanvankelijk twijfelen aan hun tekencapaciteiten hebben door de opdracht om een molen te tekenen én te beschrijven een positief resultaat geboekt.

Tijdens de lessen doen de leerlingen actief mee. Het creatieve, technische en talige weefden als vanzelf door elkaar. De leerkracht ziet de meerwaarde van de combinatie van zaakvakken en creatieve vakken, zonder dat dit extra tijd kost. Leerlingen pakken het beter op, worden zich bewust van zaken en onthouden de informatie gemakkelijker door beeldend bezig te zijn.