Uit welk land kom jij?

Uit welk land kom jij?

Uit welk land kom jij?
Wat eten ze daar?
Is het er warm?
En wonen er veel mensen?
Welke taal spreken ze?

Vakdocent Muziek, Cecile Roovers, geeft les in groep 6 van OBS Wheermolen van leerkracht Nelrike van Kooten. De lessen sluiten aan bij wereldoriëntatie en laten de leerlingen kennismaken met de cultuur van hun medeleerlingen. Alle nationaliteiten van de klas komen aan bod. Dit gebeurt via muziek, een sprookje of legende, door het vertellen over de culturele – historische- en geografische kenmerken van het land. De leerling vertelt een verhaal over zijn eigen nationaliteit. De leerlingen komen hierdoor meer over elkaar en andere culturen te weten. Ze hebben plezier in het muziek maken met elkaar.

Iedere les heeft een vaste opbouw waarbij de leerkracht en de vakdocent Muziek elkaar afwisselen. Zo wordt eerst het land bekeken aan de hand van wereldoriëntatie onder leiding van Nelrike. Daarna vertelt de leerling uit dat land een verhaal. Vervolgens mogen medeleerlingen vragen stellen. De interesse in elkaar groeit.

De vakdocent Muziek geeft iedere les een zang warming-up waarin de leerlingen haar nazingen of klappen. Hoe meer lessen zijn gegeven, hoe makkelijker ze meezingen en hoe meer het niveau omhoog gaat. Leerlingen leven zich helemaal in in de muziek. Van ieder land wordt een popliedje geleerd en ook mag het kind uit dat land zelf een liedje uitkiezen dat de klas gaat leren.

Het project eindigt met een schoolvoorstelling van alle geleerde liedjes. Vrijwel alle liedjes zingen de leerlingen uit hun hoofd en dat terwijl ieder lied in een andere taal wordt gezongen; Pools, Turks, Surinaams.