Sterk en slim: Bouwen met tandwielen

Sterk en slim: bouwen met tandwielen

De groepen 6 van De Klim-op bouwen een eigen machine met tandwielen, onder leiding van vakdocent Beeldend Tabita Blok. Hiermee sluit Tabita aan bij de lesmethode Nautaniek van het vak Natuur en Techniek.

De leerkracht heeft de leerlingen al uitgelegd hoe tandwielen werken. Nu is het tijd om samen met Tabita zelf aan de slag te gaan. Om de leerlingen te inspireren voor hun ontwerp kijken ze eerst filmpjes over de kunstenaars Leonardo da Vinci en Jean Tinguely. In de lessen daarna worden verschillende soorten tandwielen gemaakt, bijvoorbeeld met haakse overbrengingen. En er moet een as in.

De machines zijn gemaakt van stevige schoenendozen. Door te experimenteren ontdekken de leerlingen wat wel en wat niet werkt. De bedoeling is dat er iets in beweging wordt gezet. Sommige leerlingen maken een takel of een geldmachine. Tabita vertoont tussendoor filmpjes van bijzondere tandwielen of van kunstenaars die met tandwielen iets moois of bijzonders doen.

Alle leerlingen hebben een apparaat gemaakt waarin iets beweegt. In hun verslag beschrijven de leerlingen wat ze hebben gemaakt en hoe ze het hebben gemaakt. Op het eind presenteert iedere leerling zijn machine in de kring. Door zelf een machine te maken hebben de leerlingen inzicht gekregen in de techniek. We kijken terug op een geslaagd project.