Beeldend rekenen

Beeldend rekenen

In groep 1/2 van ’t Prisma van de leerkrachten Marian van Leeuwen en Elly Vanaggele komt vakdocent Beeldend Betteke Akkerman lesgeven. Met haar lessen sluit Betteke aan bij het voorbereidend rekenen. De leerkrachten willen een beeldende invulling vanuit het rekenbegrip, leren hoe vakoverstijgend te werken en hoe voorbeelden uit de beeldende kunst in de les te integreren.

De leerlingen krijgen een groot en een klein schilderij te zien. Door het stellen van de vraag ‘Ben je groter of kleiner dan het schilderij? wordt het rekenbegrip geïntroduceerd. De leerlingen tekenen een schilderij van hun voorkeur na. Op grote vellen papier maakt een groepje gezamenlijk een schilderij. Kleine voorwerpen van verschillende kleuren en vormen sorteren de leerlingen op kleur en ze maken er rijen van 2 van.

Alles wat de leerlingen hebben geleerd is in één groot groepswerk terecht gekomen. Het groepsawerk is een grote lap stof, vol gestempeld met de verschillende vormen die soms ook in tweetallen zijn aangebracht. De leerlingen moeten samenwerken aan het gezamenlijke werk. Van deze lap is een tentje gemaakt. Hierin kwamen de foto’s van de lessen te hangen. Van alle nagemaakte schilderijen is een expositie ingericht.

Docenten en leerlingen hebben geleerd dat het niet alleen om een eindproduct gaat. De activiteit, of het proces, is misschien nog wel belangrijker. En door niet naar een voorbedacht eindwerk te werken staat de creativiteit juist centraal!