Denken als een kunstenaar

Denken als een kunstenaar

De leerlingen uit groep 6 (Pijlstaarten) van ’t Plankier van leerkracht Jeanette van de Beek werken met de lesmethode ‘vier keer wijzer’ van Marco Bastmeijer. Dit houdt in dat er thematisch gewerkt wordt en vanuit de verschillende intelligenties van de leerlingen. Vakdocent Beeldend Linda Meulenhoff maakt daar tijdens haar lessen rondom het thema ‘trekvogels en milieu’ gebruik van.

Jeanette geeft aan driedimensionaal te willen werken omdat dat nauwelijks gebeurt in de klas. Ook wil ze de leerlingen laten ervaren hoe een kunstenaar werkt en gunt ze hen een succeservaring.

Linda heeft het klaslokaal omgetoverd tot een atelier. Net als een kunstenaar doen de leerlingen materiaalproeven met elektriciteitsdraad en ander door henzelf verzameld afvalmateriaal. De leerlingen leren nieuw gereedschap te gebruiken laten zich inspireren, zoals een kunstenaar dat doet. En dan mag je afkijken, als je je eigen draai er maar aan geeft!

Door de materiaalproeven en het nadenken over hoe een vogel zich aan zijn omgeving aanpast, bedenken de leerlingen creatieve oplossingen. Er is aandacht voor de ontdekkingen van iedere leerling. De leerlingen ervaren dat het niet alleen maar om het eindresultaat gaat, maar dat het proces en het plezier hebben minstens zo belangrijk is. Hun zelfvertrouwen groeit en het respect voor elkaars werk neemt toe.

De afsluiting van het project is met een tentoonstelling waar de vogels van het elektriciteitsdraad te zien zijn, net als de voetsporen van de vogels, de vogelnesten en zelfs de vliegroutes van de vogels. Tezamen vormt het een beeldend geheel. Vol trots laten de leerlingen hun werk zien aan de rest van de school. Zelfs de buurschool komt even kijken!