Wat wil jij later worden?

Wat wil jij later worden?

Groep 5/6 van groepsleerkracht Dorien Schipper van OBS Oeboentoe krijgt les van vakdocent Beeldend Jolanda Hartog. In de klas zijn ze bezig met het thema beroepen. De leerlingen willen meer te weten komen over beroepen die ze misschien in de toekomst wel kunnen uitoefenen. Jolanda geeft een vakoverstijgende beeldende invulling aan deze vraag.

Tijdens een cultureel historische speurtocht in de buurt hebben de leerlingen gekeken naar beelden die ze onderweg tegenkwamen.

Waarom staan ze hier? En wat heeft dat te maken met de geschiedenis van dit deel van Purmerend ? Hoe zag het leven er vroeger uit en welke beroepen waren er toen? Wat is er veranderd in de loop van de tijd? De kinderen leren op deze manier verbanden leggen tussen vroeger en nu leren goed kijken naar hun omgeving.

De leerlingen hebben kennisgemaakt met de geschiedenis van ambachtelijke technieken. In het Purmerends Museum hebben de leerlingen gezien wat plateelschilderen is. Van hun gekozen beroep hebben ze in de klas een tegeltableau van klei en een beroepentrofee van elektriciteitsdraad gemaakt. Ook hebben ze met speksteen gewerkt.