Ik dans mijn gevoel

Ik dans mijn gevoel

Margreet Pieksma, leerkracht van groep 3 van Kawama wil aansluiten bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. De kinderen in de klas zijn druk en veel met elkaar bezig wat de sfeer niet ten goede komt.

Vakdocent Dans, Laurie Brasser gaat lessen dans geven met het accent op luisteren naar muziek, op je eigen manier bewegen en je concentreren op wat je voelt. De lessen zijn opgebouwd aan de hand van oefeningen die steeds herhaald worden en ook uitgebreid. Er treedt gewenning en herkenning op waardoor de kinderen zich vrijer voelen. De vakdocent Dans focust op het proces; leerlingen leren emoties bij muziek te voelen en deze te omschrijven of in dans om te zetten. Tijdens het kringgesprek is er een reflectie op de opdrachten en benoemen de leerlingen wat ze hebben geleerd.

Een van de opdrachten is een concentratie oefening. De leerlingen zitten in een kring en luisteren met gesloten ogen naar de muziek. Daarna benoemen de leerlingen het gevoel dat de muziek oproept. Tijdens een volgende oefening zetten de leerlingen dit gevoel om in dansbewegingen. De vakleerkracht laat de leerlingen ook kennismaken met yoga.