Het erfgoed van Waterland

Het erfgoed van Waterland

 

Waterland

Neem Holland al zijn boomen weg,
Zijn wilgen en zijn peppels –
Dan ruischt nog Hollands windezang
Door ’t riet van sloot en greppels.

Maar neem je Hollands water weg,
Zijn plassen en zijn vaarten –
Dan is mijn land geen Holland meer,
Al staat het op de kaarten

Dit is een gedeelte uit het gedicht Waterland van Johan Hendrik van Meurs die leefde van 1888-1945.

De groepen 7 van OBS De Ranonkel krijgen les van de educatief medewerkers Peter Kleijn, Nanda Bos en Ellen Otten van Bibliotheek Waterland. Zij werken hiervoor samen met icc’er Dieuwke Dekker. In het project staat de leeropbrengst en de bevordering van cultuurparticipatie centraal.