Fiets van Charlotte Dematons

Fiets van Charlotte Dematons

De educatief medewerker verzorgt voor groep 3/4 van OBS De Boemerang een les over het prentenboek zonder tekst ‘Fiets’. OBS De Boemerang is bezig met het project verkeer waar bij groep 3/4 de fiets als vervoermiddel centraal staat. Bij het ontwikkelen van de bibliotheek les komt het boek ‘Fiets’ van Charlotte Dematons naar voren. Dit is een prentenboek zonder tekst.

De les start met een algemene introductie over de bibliotheek: wie komt er weleens in de bibliotheek? Wat leen je daar dan? Wat kun je nog meer doen in de bibliotheek? Daarna komt het verschil in soorten boeken aan de orde, zoals bijvoorbeeld eerste leesboekjes, informatieboeken, leesboeken of stripboeken, maar ook boeken zonder tekst. Waarom zijn er boeken zonder tekst? Heeft dit een bedoeling?

Zo komt de les uit op het boek ‘Fiets’. De platen staan uitvergroot in het verteltheater (oftewel kamishibai). De leerlingen maken kennis met het boek, maar krijgen nog niet alle platen te zien. De eerste opdracht is om per tweetal een verhaaltje te verzinnen bij de plaat: wat gebeurt er op de plaat? Wat zien jullie? De leerlingen bedenken wat zinnen en schrijven dit op een kopie in A4 formaat van de prent, net als bij een echt boek. Als iedereen klaar is, wordt het zelfgeschreven verhaal (voor)gelezen met behulp van het verteltheater. Het resultaat is verrassend, de leerlingen benoemen en beschrijven veel details. Tot slot is het verhaal verteld zoals de schrijver het min of meer bedoeld heeft. Er waren veel overeenkomsten tussen de beide versies.

De leerlingen hebben hun eigen verhaal tot een echt boek gemaakt door de bladzijden en kaft ‘in te binden’. De boeken die de educatief medewerker uit de bibliotheek heeft meegebracht (veelal over de fiets) blijven voor een aantal weken op school zodat de leerlingen ze tijdens het project kunnen gebruiken.