De reis van water

De reis van water

Groep 1-2 van OBS De Boemerang van leerkracht Karin van Duin krijgt les van vakdocent Beeldend Anita Manshanden als aanvulling op de les van de leerkracht.

De leerlingen zijn bezig met het thema Pluk van de Petteflet. Dit verhaal heeft veel raakvlakken met het vak aardrijkskunde. Er komen verschillende landschappen en de stedelijke omgeving in het verhaal voor. Pluk gaat bijvoorbeeld naar het strand en woont in een flat.

Allereerst legt Anita de verschillen uit tussen stilstaand water (poel) en waterlopen (rivier), en waarom rivieren naar de zee stromen. Ter verwerking van deze onderwerpen vinden vervolgens diverse beeldende activiteiten plaats, waarbij de leerlingen kennismaken met beeldende technieken en materialen.

De leerlingen maken aquarellen geïnspireerd op het schilderij De Waterlelies van Monet. Ze maken bootjes en ontdekken tevens de principes van drijven en zinken. Met klei maken ze dieren die aan de waterkant leven en dit verwerken dit in een landschap.