Lezen is leuk!

Lezen is leuk!

De educatief medewerkers, Nanda Bos, Agnes Halewijn en Peter Kleijn komen op bezoek bij OBS De Akkerdijk. Nanda komt in groep 3 bij leerkracht Aaltje Hospes, Agnes in groep 4/5 bij leerkracht Manon Sanders en Peter bezoekt groep 5/6 bij leerkracht Martin Pieters.

In groep 3 wil de leerkracht graag inspiratie over welke boeken ze kan promoten en hoe ze met digitale werkvormen kan werken. Ook vindt ze het belangrijk om ouders bij het lezen te betrekken. De bibliotheek heeft daar een lessenserie voor bedacht. Groep 3 is in het kader van wereldoriëntatie bezig met het thema Wonen. De educatief medewerker heeft boeken meegenomen die daarover gaan. Iedere leerling neemt een boek mee om thuis voorgelezen te worden. In de klas leren ze een digitaal prentenboek maken en worden ze interactief voorgelezen. De leerlingen waren erg enthousiast en de titel van het project ‘voorlezen is leuk’ is daarmee waargemaakt.

Bij groep 4/5 gaat het om op een veilige manier informatie te zoeken op internet. De educatief medewerker neemt de leerlingen mee naar de bibliotheek. Hier leerden ze zoeken via de catalogus. En als je daar een titel van een boek hebt gevonden is de volgende stap het zoeken van het boek in de bibliotheek! Na dit bezoek weten de leerlingen waar alle symbolen die in de bibliotheek worden gebruikt voor staan. Het zoeken van informatie op internet gebeurt via opdrachten. De leerlingen maken een eigen startpagina over het thema ‘wonen’. Dit krijgt een vervolg op school. De leerlingen hebben veel geleerd over het zoeken naar informatie op internet en passen de tips van de educatief medewerker goed toe.

In groep 5/6 komt de schriftelijke uitdrukking van taal aan bod. de educatief medewerker komt de leerlingen leren hoe je kunt dichten! Wat is poëzie en welke vormen bestaan er? Moet iets rijmen of juist niet? De leerlingen schrijven een gedicht naar aanleiding van een boek. Peter laat de leerkracht zien hoe deze dicht bij de leerling kan blijven en de creativiteit op het gebied van taal kan bevorderen. De leerlingen hebben prachtige gedichten gemaakt die zij voor de camera voordragen. Hier is een filmpje van gemaakt. Verder hebben de leerlingen veel boeken gelezen met daaraan gekoppeld verwerkingsopdrachten.

Klik hier voor een film van de gedichten van de leerlingen van groep 5/6.