De bekijk-kast

De bekijk-kast

De leerkrachten Hilde van Leeuwen en Judith Mellema van de groepen 3 van de Klim-op willen een andere invulling geven aan de lessen Nautaniek. De vraag “wat zijn verbindingen en welke verbindingen zie je in de school” is door vakdocent Beeldend Tabita Blok in twee lessen ingevuld. Tijdens de eerste les maken de leerlingen van takken uit het park een soort kast. In de tweede les ontstaat een groter geheel door het maken van verbindingen.