De bekijk-kast

De bekijk-kast

De leerkrachten Hilde van Leeuwen en Judith Mellema van de groepen 3 van de Klim-op willen een andere invulling geven aan de lessen Nautaniek. De vraag “wat zijn verbindingen en welke verbindingen zie je in de school” is door vakdocent Beeldend Tabita Blok in twee lessen ingevuld. Tijdens de eerste les maken de leerlingen van takken uit het park een soort kast. In de tweede les ontstaat een groter geheel door het maken van verbindingen.

Voor de eerste les gaan we naar het park om takken te zoeken. Het regende een beetje maar dat gaf niks. Terug in de klas drogen we de gevonden takken af, anders blijft er niets aan plakken. De leerlingen krijgen de opdracht om met hulp van touw of schildertape verbindingen te maken van de takken. Door veel te oefenen met het knopen gaat het de leerlingen steeds beter af. Het resultaat is een zelfgemaakt frame van de takken.
In de tweede les maken de leerlingen een grote verzameling van kleine frames of raampjes. Dit doen de leerlingen door elkaars frame te vergelijken en mooie combinaties te maken. Hierbij houden de leerlingen rekening met: past het frame, ziet het er mooi uit, is het sterk genoeg en hoe maken we de frames vast aan elkaar. Hiervoor overleggen en werken de leerlingen samen. Uiteindelijk ontstaat een groter geheel van frames, of zoals een leerling het noemde “een grote kast”.
De kast hangen we op met in elk hokje iets dat de leerling heeft uitgekozen. Iets moois en waardevols om te bekijken; een echte kijkkast dus.