Met z’n allen zingen

Met z’n allen zingen

OBS De Akkerdijk heeft een schoolbreed muziekproject. In alle groepen geeft de vakdocent Muziek, Cecile Roovers les. Met dit project is aansluiting gezocht met de verschillende culturen van de leerlingen van de school of hun (groot)ouders.

Omdat de leerkrachten uiteindelijk zelf muziekles moeten geven, heeft Cecile allereerst een korte zangworkshop verzorgd.

Iedere groep heeft een land uitgekozen met een bijbehorend liedje. Cecile leerde dit lied aan de leerlingen. De leerkracht oefent dit lied tussentijds met de leerlingen. Als afsluiting van het project geven alle groepen samen een concert van de geleerde liedjes.