Bijzondere boeken

Bijzondere boeken

Een bibliotheekles over bijzondere boeken door de educatief medewerker. De les begint met de introductie van het bijzondere boek ‘EVO’ van Jurian Moller. Dit is een van de boeken die centraal staan tijdens de Kinderboekenweek. Het gaat over de evolutie en past goed in het thema wetenschap, natuur en techniek. Tevens is het een heel bijzonder boek omdat het een leporello is van 30 meter.

De educatief medewerker laat ook andere bijzondere boeken zien: een piepklein boek en een levensgroot boek, een braille boek, een dwarsligger, een voelboek, een boek wat tot leven komt met hulp van een iPad ( augmented reality), een pop-up boek, een boek met een gouden rand, een prentenboek zonder prenten en prentenboeken zonder tekst.

Een boek kan ook bijzonder zijn omdat het een cadeau is van een dierbaar iemand, of bij een speciale gelegenheid. Of het is zo’n mooi verhaal dat de lezer het boek steeds opnieuw leest. Op de vraag of leerlingen zelf ook een bijzonder boek hebben volgen tal van voorbeelden. Veel leerlingen blijken een boek te hebben waarin de hoofdpersoon hun naam draagt.

Tijdens de les hebben de leerlingen een ‘zelfgeschreven’ bijzonder boek gemaakt. Geïnspireerd op het prentenboek zonder tekst ‘De gele ballon’. In tweetallen kregen de leerlingen een grote prent van een bladzijde uit het boek, met daarbij ook de kleine uitvoering om op te schrijven. De opdracht is om een paar zinnen te schrijven over de gele ballon die op elke pagina voorkomt. Daarna lezen de leerlingen de tekst voor in de volgorde van de bladzijden uit het boek en ontstaat er een verhaal. De ballon is te volgen door mee te kijken op de grote prenten die omhoog worden gehouden voor de klas. Tot slot ging er een nietje door de bladzijden en de kaft en de kinderen hebben hun eigen ‘bijzondere’ boek gemaakt.