Lesbrief Wie inspireert wie in de kunsten?

Lesbrief Wie inspireert wie in de kunsten?

Op OBS De Weidevogels en OBS Wheermolen geeft vakdocent Muziek, Cécile Roovers vijf lessen aan groep 3/4. Door de leerlingen te laten luisteren naar muziekfragmenten en naar verhalen, en door hen te laten kijken naar afbeeldingen, leren zij dat er verband bestaat en wederzijdse beïnvloeding tussen de kunstdisciplines.