Lesbrief Nederland waterland

Lesbrief Nederland waterland

Bij deze opdracht werken leerlingen van groep 3 van OBS De Havenrakkers samen aan één kunstwerk. De vakdocent Beeldend, Anita Manshanden maakt gebruik van geografische kaarten, de atlas, ansichtkaarten en het prentenboek De gele ballon.

Uit klei vormen de leerlingen een landschap vanuit de lucht gezien dat geïnspireerd is op het thema waterland. Hoeveel water is er, hoe lopen de sloten, zijn er bruggen, wat is er langs de waterkant te zien?

De focus ligt op het maakproces en de ontdekkingen van het mogelijkheden met het materiaal klei. Na evaluatie kan de klei eventueel weer gerecycled worden voor een volgende opdracht.