Lesbrief De Talkshow

Lesbrief De Talkshow

Leerlingen van groep 7/8 van OBS De Delta krijgen les van vakdocent Drama, Marianne van Zeijlen. Marianne sluit met haar les aan bij de taallessen en bij de schrijfvaardigheid en presentatievaardigheden in het bijzonder. De leerlingen schrijven op hoe zij hun leven over 20 jaar voor zich zien. Tijdens een talkshow, die 20 jaar vanaf nu plaatsvindt vertellen de leerlingen over hun leven.