Plein C is het startpunt voor cultuur op school in de provincie Noord-Holland. Wij bieden scholing, advies en concrete producten voor iedereen die werkt om cultuur een sterke plaats te geven in het onderwijs curriculum.

 

Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt vernieuwende initiatieven die actieve deelname aan cultuur teweegbrengen en richt zich daarbij op alle inwoners van Nederland. Wij willen een brug vormen tussen cultuur en de samenleving.

 

Cultuurcompagnie Noord-Holland is dé partner in innovatieve en resultaatgerichte cultuurprojecten.
Wij adviseren vanuit veelzijdige deskundigheid hoe cultuur de leefwereld van jong en oud kan verrijken. Cultuurcompagnie creëert daarmee extra waarde voor opdrachtgevers, bewoners en bezoekers.

 

Cultuur in de Spiegel, naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs, is een meerjarig onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en SLO in samenwerking met 14 scholen primair en voortgezet onderwijs.
Het onderzoek is gestart vanuit de vraag naar structuur en onderbouwing voor cultuuronderwijs.

 

Onderwijs en cultuur, cultuur in onderwijs en onderwijs in cultuur is het werkterrein van Bureau Konings Kunst. Bureau Konings Kunst is sinds 1999 een eenmanszaak, geleid door Fianne Konings. Zij doet onderzoek en geeft advies aan organisaties en overheden. Daarnaast verzorgt ze publicaties, presentaties en gastlessen.

 

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) is het landelijk kennisplatform voor professionals, bestuurders en beleidsmakers in cultuureducatie en cultuurparticipatie. Via kennisdeling en onderzoek draagt het instituut bij aan de kwaliteit van praktijk en beleid.