Samen leren, creëren en inspireren!

Wil je meer cultuur in je klas? Op deze website vind je projecten en lesbrieven over hoe je cultuureducatie kunt inzetten in de algemene lesstof, handig ingedeeld naar bouw. Hieronder vind je de meest recente projecten en lesbrieven.

ProjectenIdeeën, lesbrieven en tips


Wat is Samen Leren?


Vakdocenten van deze  organisaties werken samen met leerkrachten uit het primair onderwijs aan het verbinden van cultuurvakken met taal, rekenen en wereldoriëntatie.

  • youtobehomepage5